CP GLASS S.A. | Orzesze

CP GLASS S.A. | Orzesze

 

CP GLASS S.A. | Orzesze

CP GLASS S.A. | Orzesze

Rozbudowa huty szkła firmy Pol-Am-Pack w Orzeszu.

Powierzchnia zabudowy: 7 600 m2

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W trakcie budowy.

Klient

Pol-Am-Pack in Orzesze