Contact

NNN S.A.

ul. Grabowa 2
40-172 Katowice
tel.: + 48 32/ 350 11 10
fax: + 48 32/ 355 86 16
e-mail: biuro@proinvestsa.pl

NIP 634 281 58 95
REGON 243195231
KRS 0000452195

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł w pełni opłacony.

CONTACT FORM

Add file